Mac OS X menu item for quickly enabling/disabling HTTP proxy
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

setup.py 309 B

12 lat temu
12345678910111213
 1. from distutils.core import setup
 2. from glob import glob
 3. import py2app, sys, os, commands
 4. # define distutils setup structure
 5. setup(
 6. app = [ 'ProxySwitcher.py' ],
 7. options = dict(py2app = dict(
 8. plist = dict(
 9. LSBackgroundOnly = True
 10. )
 11. ))
 12. )