Przeglądaj źródła

correction on what appears to be a copy/paste mistake

tags/v1.0.1
Arnaud Ruffin 7 lat temu
rodzic
commit
0c87bfbc1e
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      ToggleProxy.py

+ 1
- 1
ToggleProxy.py Wyświetl plik

@@ -138,7 +138,7 @@ class ToggleProxy(NSObject):
self.toggleProxy(self.proxies['https']['menuitem'], 'securewebproxy')

def toggleRtspProxy_(self, sender):
self.toggleProxy(self.proxies['socks']['menuitem'], 'streamingproxy')
self.toggleProxy(self.proxies['rtsp']['menuitem'], 'streamingproxy')

def toggleSocksProxy_(self, sender):
self.toggleProxy(self.proxies['socks']['menuitem'], 'socksfirewallproxy')


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz