Pārlūkot izejas kodu

Read version from Git tag

tags/v1.0.1
Robert Klep pirms 6 gadiem
vecāks
revīzija
ed0de9fe18
1 mainītis faili ar 9 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. +9
    -0
      setup.py

+ 9
- 0
setup.py Parādīt failu

@@ -2,8 +2,17 @@ from distutils.core import setup
from glob import glob
import py2app, sys, os, commands

# determine version by latest tag
status, version = commands.getstatusoutput("git describe --abbrev=0 --tags")
if status != 0:
# probably no hg installed or not building from a repository
version = "unknown"
if version[0] == 'v':
version = version[1:]

setup(
app = [ 'ToggleProxy.py' ],
version = version,
data_files = glob('resources/*.png'),
options = dict(py2app = dict(
plist = dict(


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt