Procházet zdrojové kódy

Added new icons

tags/v1.0.0
Robert Klep před 11 roky
rodič
revize
f35844b073
13 změnil soubory, kde provedl 21 přidání a 9 odebrání
 1. +20
  -5
    ToggleProxy.py
 2. binární
    resources/active.png
 3. binární
    resources/icon-0-0-0.png
 4. binární
    resources/icon-0-0-1.png
 5. binární
    resources/icon-0-1-0.png
 6. binární
    resources/icon-0-1-1.png
 7. binární
    resources/icon-1-0-0.png
 8. binární
    resources/icon-1-0-1.png
 9. binární
    resources/icon-1-1-0.png
 10. binární
    resources/icon-1-1-1.png
 11. binární
    resources/inactive.png
 12. binární
    resources/menuicon.psd
 13. +1
  -4
    setup.py

+ 20
- 5
ToggleProxy.py Zobrazit soubor

@@ -8,17 +8,23 @@ import commands, re
class ToggleProxy(NSObject):

def applicationDidFinishLaunching_(self, notification):
# find image files
self.active_image = NSImage.imageNamed_("active")
self.inactive_image = NSImage.imageNamed_("inactive")
# load icon files
self.icons = {
'0-0-0' : NSImage.imageNamed_("icon-0-0-0"),
'1-0-0' : NSImage.imageNamed_("icon-1-0-0"),
'0-1-0' : NSImage.imageNamed_("icon-0-1-0"),
'0-0-1' : NSImage.imageNamed_("icon-0-0-1"),
'1-1-0' : NSImage.imageNamed_("icon-1-1-0"),
'1-0-1' : NSImage.imageNamed_("icon-1-0-1"),
'1-1-1' : NSImage.imageNamed_("icon-1-1-1")
}

# make status bar item
self.statusitem = NSStatusBar.systemStatusBar().statusItemWithLength_(NSVariableStatusItemLength)
self.statusitem.retain()
# self.statusitem.setTarget_(self)
self.statusitem.setHighlightMode_(False)
self.statusitem.setEnabled_(True)
self.statusitem.setImage_(self.inactive_image)
self.statusitem.setImage_(self.icons['0-0-0'])

# insert a menu into the status bar item
self.menu = NSMenu.alloc().init()
@@ -88,6 +94,15 @@ class ToggleProxy(NSObject):
self.httpsMenuItem.setState_( status.get('HTTPSEnable', False) and NSOnState or NSOffState )
self.socksMenuItem.setState_( status.get('SOCKSEnable', False) and NSOnState or NSOffState )

# update icon
self.statusitem.setImage_(
self.icons['%d-%d-%d' % (
status.get('HTTPEnable', False) and 1 or 0,
status.get('HTTPSEnable', False) and 1 or 0,
status.get('SOCKSEnable', False) and 1 or 0
)]
)

def quitApp_(self, sender):
NSApp.terminate_(self)binární
resources/active.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 294 B

binární
resources/icon-0-0-0.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 308 B

binární
resources/icon-0-0-1.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 315 B

binární
resources/icon-0-1-0.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 312 B

binární
resources/icon-0-1-1.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 316 B

binární
resources/icon-1-0-0.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 314 B

binární
resources/icon-1-0-1.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 318 B

binární
resources/icon-1-1-0.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 316 B

binární
resources/icon-1-1-1.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 320 B

binární
resources/inactive.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 17  |  Výška: 17  |  Velikost: 272 B

binární
resources/menuicon.psd Zobrazit soubor


+ 1
- 4
setup.py Zobrazit soubor

@@ -4,10 +4,7 @@ import py2app, sys, os, commands

setup(
app = [ 'ToggleProxy.py' ],
data_files = [
'resources/active.png',
'resources/inactive.png'
],
data_files = glob('resources/icon-*.png'),
options = dict(py2app = dict(
plist = dict(
LSBackgroundOnly = True


Načítá se…
Zrušit
Uložit