Преглед на файлове

comment out debugging statement..

main
John-Mark Gurney преди 6 години
родител
ревизия
2d96239ffa
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      publishers/s3.py

+ 1
- 1
publishers/s3.py Целия файл

@@ -46,7 +46,7 @@ class S3(Publisher):
redirect_meta = redirect['to']
k.key = item.path.replace(str(root), '')
kmd5 = bucket.get_key(item.path.replace(str(root), ''))
print 'f:', `item.path`, `kmd5.etag[1:-1], k.compute_md5(open(item.path))[0]`
#print 'f:', `item.path`, `kmd5.etag[1:-1], k.compute_md5(open(item.path))[0]`
if kmd5 is None or \
kmd5.etag[1:-1] != k.compute_md5(open(item.path))[0]:
print 'updating:', `item.path.replace(str(root), '')`


Зареждане…
Отказ
Запис