BaySec website source
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

12 wiersze
318 B

  1. {% extends "base.j2" %}
  2. {% from "macros.j2" import render_link with context %}
  3. {% block main %}
  4. {% block page_title %}<h1 class="title">{{ resource.meta.title }}</h1>{% endblock %}
  5. <h2> {% for res in resource.node.walk_resources_sorted_by_time()[0:1] %}
  6. {{ render_link(res) }}
  7. {% endfor %}
  8. </h2>
  9. {% endblock %}