Information and documentation on building an embedded board test lab.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

6 wiersze
169 B

  1. ( Control Host [ Host ] [ Device Jail ] )
  2. [ Device Jail ] -- { label: "VLAN" } [ Device ]
  3. [ Device Jail ] -- { label: "Serial" } [ Device ]
  4. [ Host ] -- [ Device Jail ]