Преглед на файлове

add support for iio which is used by the PLUTO.

main
John-Mark Gurney преди 3 години
родител
ревизия
faf7c9c709
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      bootstrap.sh

+ 1
- 1
bootstrap.sh Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
apt-get update
apt-get install -y xauth
apt-get install -y gnuradio
apt-get install -y gr-osmosdr
apt-get install -y gr-osmosdr gr-iio libiio-utils

# audio
#apt-get install -y linux-sound-base alsa-utils


Зареждане…
Отказ
Запис