Install GNURadio into a VM for use.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
John-Mark Gurney 4f722a9611 add license.. 1 rok temu
LICENSE.txt add license.. 1 rok temu
README.md add a simple readme for this project. 1 rok temu
Vagrantfile initial work to get gnuradio working 1 rok temu
bootstrap.sh add support for iio which is used by the PLUTO. 1 rok temu

README.md

Vagrant GNURadio

This is a simple Vagrant box that installs GNURadio. I am using this for testing, and have used it with an RTL-SDR and an ethernet connected ADALM-PLUTO.

Useful commands

Launch from an xterm: vagrant ssh -c gnuradio-companion

To list USB devices for passthrough: VBoxManage list usbhost