Install GNURadio into a VM for use.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

11 satır
306 B

  1. apt-get update
  2. apt-get install -y xauth
  3. apt-get install -y gnuradio
  4. apt-get install -y gr-osmosdr gr-iio libiio-utils
  5. # audio
  6. #apt-get install -y linux-sound-base alsa-utils
  7. #modprobe snd-hda-intel
  8. #echo "options snd_hda_intel index=0" >> /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
  9. #sudo usermod -a -G audio vagrant