Set of scripts used for various projects.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
John-Mark Gurney 3d4d8eeeef minor fix such that if there aren't perms to run smartctl, get 5 dni temu
diskstat minor fix such that if there aren't perms to run smartctl, get 5 dni temu
gitea.checkbranch add script used to change to main branch for gitea... 3 miesięcy temu