Set of scripts used for various projects.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
John-Mark Gurney 3d4d8eeeef minor fix such that if there aren't perms to run smartctl, get 5 dagar sedan
diskstat minor fix such that if there aren't perms to run smartctl, get 5 dagar sedan
gitea.checkbranch add script used to change to main branch for gitea... 3 månader sedan