Клон по подразбиране

main

92905c647f · add first test getting techmap working.. workings fine w/ yosys 0.9 · Последна модификация преди 8 месеца